آشنایی ایرانیان با فلسفه‌ی غرب در دوره‌ی جدید از طریق ترجمه‌هایی بوده که از زبان‌های گوناگون اروپایی صورت گرفته است. این ترجمه‌ها متفکران ایرانی را با وجوهی از اندیشه‌ی فلسفی آشنا کرده‌اند و خود سبب‌ساز تأملاتی شده‌اند که فرهنگ فلسفیِ ایرانِ معاصر را شکل می‌دهند. همان‌طور که شکل‌گیری نهضت ترجمه در اواخر قرن دوم هجری، به پدید آمدن فضایی فکری منجر شد که در آن گروهی از متفکران از طریق تلفیق آنچه از طریق ترجمه‌‌یِ آثار فلسفی یونانیان می‌آموختند با اندیشه‌ها و دغدغه‌های خود، دورانی از شکوفایی فرهنگی را به وجود آوردند، ترجمه‌ی متون فلسفه‌ی جدید غرب نیز در ظهور دغدغه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون فلسفی در ایرانِ معاصر نقشی چشمگیر داشته است. همایش «فلسفه و ترجمه» در پی شناخت دقیق‌تر نحوه‌ی مواجهه‌ی ما با فلسفه‌ی غربی از طریق ترجمه‌ها است. هدف آن است که آثار فرهنگیِ ترجمه‌ی متون فلسفی را بر اندیشه‌ی معاصر ایران دریابیم، قوّت‌ها و کاستی‌های ناشی از کار مترجمان را بشناسیم، دریابیم که آثار ترجمه‌شده چگونه فلسفه‌ی جدید غرب را در زبان فارسی انعکاس داده‌اند و، در نهایت، از این طریق، در بهبود وضعیت موجود مشارکت کنیم.

   تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1399-10-20
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
  1399-03-12
 • تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
  1399-10-30
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1399-10-15
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1399-03-12
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1399-11-27
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1399-11-28
برگزار کنندگان

محورهای اصلی همایش «فلسفه غرب و ترجمه»:

اهمیت، ضرورت و پیامدهای فرهنگی ترجمه‌ی متون فلسفی غرب

تاریخ ترجمه‌ی متون فلسفی جدید غرب

چالش‌های مفهومی در ترجمه‌ی متون فلسفی غرب

بررسی مقایسه‌ای تجربه‌ی ترجمه‌ی متون فلسفی غرب در ایران و دیگر کشورها

ترجمه‌ی متون غربی در حوزه‌های مختلف دانش فلسفی

ترجمه‌ی متون کلاسیک فلسفی غرب

ترجمه‌ی متون فلسفی از زبان‌های غیرانگلیسی

امکان و اهمیت ترجمه‌ی دوباره از متونِ فلسفیِ ترجمه‌شده

وضعیت آموزش ترجمه‌ی متون فلسفی

بررسی درس «متون تخصصی به زبان انگلیسی» در نظام آموزش فلسفه در ایران

تجربه‌های مترجمان از ترجمه‌ی متون فلسفی غرب

نقد ترجمه‌های موجود از آثار فلسفی غربی

اعضای کمیته علمی همایش: 

1- محمدرضا بهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2- بهمن پازوکی، عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران 

3- شهرام پازوکی، عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران

4- مالک حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

5- امیرحسین خداپرست، عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران

6- عبدالکریم رشیدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

7- غلامرضا زکیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی/ مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران

8- حسین شقاقی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

9- حسین شیخ‌رضایی، عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران

10- پرویز ضیاءشهابی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

11- میثم محمدامینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

12- حسین معصومی همدانی، استاد تاریخ و فلسفه علم

امتیازهای مقالات:

ـ چکیده مقالات پذیرفته‌شده در کتاب چکیده مقالات همایش منتشر خواهند شد.

ـ به سخنرانان و ارائه کنندگان مقاله در همایش گواهی پذیرش در همایش داده خواهد شد.

 دبیر علمی:‌ امیرحسین خداپرست

 دبیر تخصصی:‌  محسن آزموده 

دبیر اجرایی:‌ سعید ماخانی -حسین رستمی جلیلیان       

  تاریخ‌های مهم:

 مهلت ارسال چکیده مقالات: 1399/09/01

تاریخ برگزاری: 1399/11/27 و 1399/11/28

اطلاعات تماس:

وبگاه همایش:   wphli-trans.irip.ac.ir

رایانامه:        wphli-trans@irip.ac.ir

تلفن:          02166405445 (داخلی 246 و 250)

برای طرح پرسش‌ها و ارائه پیشنهادها و نظرات خود از طریق ایمیل همایش به نشانی wphil-trans@irip.ac.ir، یا شماره تماس 09354973374 (از طریق واتسپ) با ما مکاتبه کنید. 

 

حمایت کنندگان